Ordereelings

Die ordereëlings wat van krag is tydens volksvergaderings en konsilies kan hieronder afgelaai word in PDF-formaat.

(2014 Ordereëlings.pdf - in proses om op die regte rekenaar formaat gestel te word.)