Jaarprogramme

Die datums vir die 2017 vergaderings is soos volg:

Verbondsmaal        2017:  Vrydagaand 14 April 2017 om 19h00 te CVO Skool Dankdaar Boemfontein 

Konsilie                  2017:  Saterdag 15 April 2017 om 08h00 - Maandag 17 April 2017 om 12h00 te CVO Skool Dankbaar Bloemfontein

Pinkster                 2017:   Donderdag 8 Junie 2017 om 19h00 - Sondag 11 Junie 2017 om 12h00 te Karooplaas naby Carnavon Noord-Kaap.

Volksvergadering   2017:   Vrydagaand 6 Oktober 2017 om 19h00 - Sondag 8 Oktober 2017 om 12h00 te Vegkop.

 

Die datums vir verdere vergaderings sal jaarliks bekend gemaak word. 

 

Indien u enige navrae het, kontak gerus die Kalenderkomitee van die GKK vir verdere navrae by kalenderkomitee.gkk@gmail.com