Jaarprogramme

Die datums vir die 2021 vergaderings is soos volg:

Verbondsmaal        2021:  

Volkskonsilie          2021: 

Pinkster                  2021:

Volksvergadering   2021: 24-26 September 2021 te Lichtenburg

 

Die datums vir verdere vergaderings sal jaarliks bekend gemaak word. 

 

Indien u enige navrae het, kontak gerus die Kalenderkomitee van die GKK vir verdere navrae by vrkomitee@gmail.com